Stichting Steengoed Goirle is opgericht op 26 november 2009 ten overstaan van notaris mr. J.E.M. Smeets van notariskantoor Smeets & Weijmer te Goirle.

Stichting Steengoed Goirle zet zich in voor:

 1. Behoud,
 2. Advies,
 3. Bewustwording

van en over bebouwde en niet-bebouwde componenten van het  cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Goirle.

De Stichting Steengoed wil de drie doelstellingen als volgt bereiken:

Ad. 1:

 • monitoring bestand van gemeentelijke en rijksmonumenten;
 • opzetten van een meldpunt voor monumentale objecten en ruimtelijke elementen en structuren;
 • inventarisatie van objecten en ruimtelijke elementen en structuren die in aanmerking komen aangemerkt te worden als monument.

Ad. 2:

 • volgen en indien mogelijk beïnvloeden van planologische ontwikkelingen uit het ruimtelijke ordeningbeleid van de gemeente Goirle;
 • inzetten voor het maken van gemeentelijk erfgoedbeleid;
 • op aanvraag hulp bieden aan eigenaren van monumenten.

Ad. 3:

 • informeren van de burger door middel van het organiseren van laagdrempelige publieksactiviteiten;
 • het uitgeven van een digitale nieuwsbrief.