De volgende personen leveren onbezoldigd hun bijdrage aan Stichting Steengoed Goirle

Bestuur
– Virginie Mes – Voorzitter – Joost Mols – Algemeen bestuurslid
– Annemarie van Amersfort – Secretaris – Fons Smits – Algemeen bestuurslid
– Wik van Berkel = Penningmeester
Werkgroep Activiteiten
– Joost Mols – Verantwoordelijk bestuurslid – Fons Smits – Werkgroeplid
– Geert Eijsbouts – Werkgroeplid
Werkgroep Communicatie & PR
– Annemarie van Amersfort – Verantwoordelijk bestuurslid – Laura Remijsen – Werkgroeplid
– Fons Smits – Werkgroeplid – Geert Eijsbouts – Werkgroeplid
– John van der Velden – Werkgroeplid
Werkgroep Projecten
– Virginie Mes – Verantwoordelijk bestuurslid – Nic Berden – Werkgroeplid
– Joost Mols – Werkgroeplid – Piet Vermeer – Werkgroeplid
– John van der Velden
Juridisch Advies
– Marcel de Jong – Jurist