Facebooktwitterlinkedin

De familie Van Hogendorp liet in 1824 een grafkelder bou­wen op een bosperceel van hun landgoed in Nieuwkerk. De grafkelder, die boven de grond is gebouwd, werd afge­sloten met een deur en een steen waarop het wapen van de familie Van Hogendorp.

Dodedreef ongenummerd Goirle; Grafkelder, 1824; RM 2004

Lees verder