Facebooktwitterlinkedin

De familie Van Hogendorp liet in 1824 een grafkelder bou­wen op een bosperceel van hun landgoed in Nieuwkerk. De grafkelder, die boven de grond is gebouwd, werd afge­sloten met een deur en een steen waarop het wapen van de familie Van Hogendorp.

Dodedreef ongenummerd Goirle; Grafkelder, 1824; RM 2004

In 1845 stierf Gijsbert Jacob van Hogendorp,de opdrachtgever van de bouw van de grafkel­der, door een val van zijn paard en zijn kist werd bijgezet in de grafkelder waar ook andere familieleden werden bijge­zet. In 1861 werden de stoffelijke resten overgeplaatst naar het familiegraf in Dordrecht en sindsdien staat de grafkelder leeg. De grafkelder is gemetseld in baksteen. Aan de buitenzijde zijn bogen tegen de muren gemetseld en het geheel is bedekt met aarde en begroeid met struiken en bomen. Rond de grafkel­der lag oorspronkelijk een gracht, met een ophaalbrug. Deze is inmiddels verdwenen.

Dodedreef ongenummerd Goirle; Grafkelder, 1824; RM 2004