Facebooktwitterlinkedin

Grafheuvels Regte Heide Goirle

De Vijfberg en Papenmoerke

De Regte Heide ligt op een kilometer brede dekzandrug tussen de Oude Leij ten westen en de Poppelsche Leij ten oosten ervan. De hoog gelegen, voedselarme en droge zandrug was een vanzelfsprekende plaats om overledenen te begraven door de mensen die zich aan de rand van de beide beekdalen hadden gevestigd.

De grafheuvels liggen op de zogenaamde ‘Vijfberg’. We hebben hier echter te ma­ken met zes grafheuvels, vijf palissadeheuvels en een ring-walheuvel. Rond de vijf palissadeheuvels werden de palenkransen hersteld die uit de opgravingen bekend waren. De zesde grafheuvel heeft een ringwal met een droge sloot eromheen.Vlakbij ligt een zevende grafheuvel, maar deze is zeer fragmentair. Ten zuidwesten van de Vijfberg ligt het gebied ‘Papenmoerke’ waar een zevende grafheuvel ligt.

Regte Heide, de Vijfberg en Papenmoerke Goirle; Zes grafheuvels, midden bronstijd, grafheuvel en urnenveld, late bronstijd/vroege ijzertijd; RM 1978

Regte Heide, de Vijfberg en Papenmoerke Goirle; Zes grafheuvels, midden bronstijd, grafheuvel en urnenveld, late bronstijd/vroege ijzertijd; RM 1978

Regte Heide, de Vijfberg en Papenmoerke Goirle; Zes grafheuvels, midden bronstijd, grafheuvel en urnenveld, late bronstijd/vroege ijzertijd; RM 1978

Regte Heide, de Vijfberg en Papenmoerke Goirle; Zes grafheuvels, midden bronstijd, grafheuvel en urnenveld, late bronstijd/vroege ijzertijd; RM 1978