Facebooktwitterlinkedin

Al sinds de oprichting van Steengoed in 2009 lobbyt onze stichting voor een gemeentelijk erfgoedbeleid. Uiteindelijk is het in samenwerking met een 12-tal culturele (erfgoed)organisaties gelukt!

Afgelopen dinsdag, 27 januari 2017,  werd namelijk door de gemeenteraad de startnotitie erfgoedbeleid aangenomen inclusief een amendement van het PAG. Er was 1 tegenstem van de VVD wat op zich merkwaardig was aangezien het ging om een afspraak uit het bestuursakkoord. Nu de startnotitie aangenomen is gaan we aan de slag met de gemeente Goirle om het beleid daadwerkelijk mee vorm te geven. Het agendapunt 8 is hier terug te zien: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/…/2017/31-januari/20:00