Facebooktwitterlinkedin

Het huis werd in 1881 gebouwd als vervanging van het doktershuis van dokter J. Huijsmans, dat eerder op dezelfde plaats stond. Van 1881 tot zijn dood in 1890 woont gemeentearts J. van de Heuvel, schoonvader van Jan van Besouw, in het huis.

Kerkstraat 20 Goirle; Woonhuis, 1881; GM 1986

Gedurende drie jaar worden door de waarnemende gemeentearts, geneesheer Govaerts, enkel twee voorkamers van het doktershuis gebruikt, als spreekkamer en apotheek. De arts zelf,’belast met de armenpraktijk, doodschouw en vaccinatien’, woonde in Baarle-Hertog. De achterkeuken en het washuis worden in deze periode regelmatig voor korte tijd door de ge­meente in bruikleen gegeven voor opslag.

De gebruikers kregen dan de uitdrukkelijke opdracht om het grotendeels leegstaande huis goed te luchten in verband met vochtigheid. In 1893 betrekt gemeentearts Costerman Boodt het huis. Tot de benoeming van dokter Daniels in 1925 bleef het een doktershuis. Het huis heeft verschil­lende versieringen, zoals de omlijstingen van de ramen met kuiven en de poortjes aan weerszijden van het huis. Boven de voordeur zit een glas in lood raam met een afbeelding van duiven.

Kerkstraat 20 Goirle; Woonhuis, 1881; GM 1986

Kerkstraat 20 Goirle; Woonhuis, 1881; GM 1986