Facebooktwitterlinkedin

Toenmalig burgemeester Jan Rens was zowel opdrachtgever als architect van dit huis dat bedoeld was voor zijn ouders. Het is een typisch voorbeeld van de ambachtelijke bouwstijl waarin baksteen, natuursteen en staal constructief en decoratief werden verwerkt.

Kloosterstraat 7 Goirle; Woonhuis, 1912; GM 1986

De topgevel heeft een beëindiging met een ‘fronton brise’ in natuursteen. De pilasters in de gevel dienden meestal als muur-verzwaring maar werden soms ook puur ter decoratie aangebracht. Fraai is de combinatie met het ijzeren sierhek voor de woning.

Kloosterstraat 7 Goirle; Woonhuis, 1912; GM 1986