Facebooktwitterlinkedin

Deze huizen staan bekend als de ‘Voltwoningen’, omdat ze gebouwd zijn in opdracht van De Tilburgse Metaaldraad-lampenfabriek NV (later Volt BV). Architect Ingwersen maakte een ontwerp in een variant van de Amsterdamse school. Om voor het bedrijf ook personeel van buiten de regio aan te trekken werden beambtewoningen ge­bouwd op een aantrekkelijke locatie.

Tilburgseweg 156-170 Goirle; Acht woonhuizen, 1928; RM 2001

De woningen waren voor die tijd royaal en modern. Het erf aan de achterzijde gaf zelfs ruimte voor een moestuin. Het complex bestaat uit twee gespiegelde bouwblokken. Ook de twee schuren aan weerszijden van de rij en de gemetselde muurtjes aan de straatkant zijn aangewezen als monument, leder bouwblok bestaat uit twee kopwoningen met een mansarde dakdeel. Deze kapvorm bood voldoende ruimte voor een zolderkamer en werd tot 1935 veelvuldig toegepast. In Eindhoven ligt een soortgelijk com­plex beambtewoningen aan de Treurenburgstraat/Parklaan.

Tilburgseweg 156-170 Goirle; Acht woonhuizen, 1928; RM 2001

Tilburgseweg 156-170 Goirle; Acht woonhuizen, 1928; RM 2001