Facebooktwitterlinkedin

De huidige boerderij dateert uit de 18de of begin 19de eeuw. Rond 1980 kreeg het een nieuwe bestemming en werd het pand tot woonhuis verbouwd. Hier bevond zich voor 1722 de boerderij van Antonius Crols, pastoor in Bavel. Hij erfde de boerderij van zijn moeder,die stierf in 1701; het ging dus om een 17de eeuwse boerderij.

Abcovensedijk 2 Goirle; Langgevelboerderij, nu woonhuis, 18de of begin 19de eeuw; GM 1987

In 1722 woonde Claes Peeters van de Reijt in de boerderij en naar hem is de hoeve later, overigens pas in de zeventiger jaren,’Claes Peetersstede’genoemd. Na 1728 wordt de hoeve omschre­ven als ‘eene stede bestaande uyt huys, schuur, schop en bakhuis op d’Abcoven, suyt de Ley,oost, noort en west de straet’. De weg liep er dus met een boog omheen,vandaar dat de achterkant nu langs de weg staat. Waarschijnlijk is de boerde­rij ooit afgebrand. Samen met de bijgebouwen is het een bijzonder karakteristiek deel van de nederzetting Abcoven.