Facebooktwitterlinkedin

Dit was van oudsher de molenaarswoning van Riel. Er liep een pad van de Dorpstraat over het erf van deze wo­ning naar de molen. Vanaf het midden van de 17de eeuw heeft Riel reeds een molen gehad en die stond altijd op het perceel achter de Dorpstraat 61.

Dorpstraat 61 Riel; Langgevelboerderij, voormalig molenaarshuis, 18de eeuw;GM 1996


In 1830 woonde hier Hendrik Hoefmans. Hij was landbouwer, molenaar, koopman in zaden, granen en beesten, logementhouder (met twee kamers waarin een bedstee), herbergier en slijter. In 1866 werd de spoorlijn Tilburg-Turnhout aangelegd en het spoor liep tussen de molen en de boerderij in. Nu moest de molenaar steeds via de overweg naar zijn molen. Dit was reden om de boerderij te verbouwen en te restaureren. In 1884 bouwden de zonen van Lambertus de Werd tegen de woning een rosmolen, die door een paard in beweging werd gebracht. De windmolen werd in 1883 verkocht aan Jan de Visscher uit Goirle. De rosmolen is nog grotendeels in tact. Overigens had familie De Werd aan het einde van de 19de eeuw achter de woning een leerlooierij met vijf looikuipen.

Dorpstraat 61 Riel; Langgevelboerderij, voormalig molenaarshuis, 18de eeuw;GM 1996