Facebooktwitterlinkedin

Nadat de Maria Boodschap kerk op 11 juli in 2010 uit de eredienst is onttrokken heeft het nogal wat voeten in de aarde gehad voordat er een concreet plan tot ontwikkeling van het rijksmonument op tafel kwam. Hermon Erfgoed heeft het object gekocht en gaat het ontwikkelen tot appartementengebouw met 24 eenheden. Woensdag 14 december werden de eerste ideeën gepresenteerd.

Zelf bepalen

De kerk heeft op dit moment een geringe restauratieachterstand, maar binnenkort zal gestart worden met de restauratie van de kerk, en wel dat gedeelte wat in takt blijft na de herbestemming. Deze restauratie dient als basis voor de verdere ontwikkeling. De nieuwe eigenaren betalen mee aan de restauratie maar kunnen de kosten hiervoor door een belastingteruggave reduceren.
Op dit moment is er een nog geen definitief ontwerp voor het complex, maar de architect Jeroen Wouters van JMW Architecten heeft al wel een indicatief schetsplan gemaakt.Potentiële kopers kunnen in februari tijdens schetssessies met de architect Jeroen Wouters zelf gaan bepalen hoe hun appartement vorm zou kunnen krijgen.

Procedures

Om tot definitieve ontwikkeling en bouwen te kunnen komen zal in januari gestart worden met de bestemmingsplanprocedure om aansluitend half 2017 te kunnen starten met het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Zoals het er nu uit ziet zal medio maart 2018 gestart kunnen worden met de bouwwerkzaamheden waarna de oplevering eind 2018 of begin 2019 zal plaats vinden.

Kosten

De exacte prijzen van de appartementen zijn nog niet vastgesteld omdat er nog geen definitief ontwerp van het complex is. Geschat wordt dat de prijzen zullen liggen tussen de € 200.000 en € 400.000. De grootte van de appartementen zoals ze nu voorgesteld zijn variëren in grootte van ca. 62 vierkante meter tot ca. 150 vierkante meter.

Geschiedenis Maria Boodschap

De RK kerk Maria Boodschap kon worden gebouwd dankzij onder andere een schenking van 50.000,- Gulden van dekenfabrikant Pessers uit Tilburg. Zijn zoon was bouwpastoor.Op 15 augustus 1939 vond de eerste steenlegging plaats, exact een jaar later werd de kerk ingezegend. De bouw kostte 103.000,- Gulden (€ 46.740,00). De bouwplaats lag destijds aan de rand van het dorp, veel bebouwing was er nog niet. Het ontwerp van CH. de Bever is in de stijl van de Delftse School, een traditionalistische stijl met veel gebruik van baksteen. De bakstenen van deze kerk kwamen uit Udenhout. Overigens is de kerk, door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, niet volledig volgens het plan van De Bever uitgevoerd. Aan de westkant is dat nog te zien aan het ontbreken van de toren en de sobere ingang. Kerk, pastorie en de schansmuur die het erf rond de kerk afscheidt van de weg vormen een geheel. De kerk heeft een T-vormig kruis als plattegrond met een breed middenschip en twee zijbeuken. Een van de kapellen heeft een Boheems gewelf in baksteen. De glas in lood ramen zijn van kunstenaar Lucas van Hoek. Op 11 juli 2010 is de kerk aan de eredienst onttrokken.

Foto’s: JMW Architecten